Objednávky, prijímanie objednávok

1 V prípade zoznam s dodávateľmi Katalóg objednávky kupujúcim písomne ​​(e-mailom, cez webové stránky "Kontakt Menu", fax, list) v (osobne, telefonicky) dodávateľ obdržal alebo previesť objednávaní uveďte typ výrobku požadované (katalógové číslo, popis); množstvo, cena a spôsob dopravy požadovaný termín. Dodávateľ v rámci jedného pracovného dňa potvrdiť písomne ​​alebo ústne, a potom vykoná potvrdenie o

2 Ak si objednáte individuálne (iný ako zoznam výrobkov), produkt, alebo výroba dopravných prostriedkov na základe ceny zákazky urobiť ponuku: cena, množstvo, kvalita, export, spôsob dopravy, dátum a miesto dodania, spôsob a lehotu na platbu, ktorá musí byť odoslaná s uvedením kupujúceho na schválenie.

3 Ponuka sa považuje za prijatý, ak kupujúci oficiálne podpísaná vráti dodávateľovi do ôsmich pracovných dní.

Doprava, výroba

1 Ak zoznam objednania produktov zabezpečuje prepravu do jedného pracovného dňa od objednávky Zákazníka, v ktorej:

- Ak poštou, doručovanie balíkov poštou,

- Ak kuriérskou kuriér balíček odovzdať 

- Ak zákazník vlastné prepravné náklady prevodu priestoroch zákazníka alebo jeho zástupca strán - FCA Gyor

- V prípade súkromnej nákladnej dopravy, náklady na priechod priestoroch zákazníka  DDU zákazníka - chápať.

2 Výroba, založený na cene dohodli, že písomne ​​zaslaním objednávky, že sa nespustí.

3 Ak je čistá hodnota objednaného tovaru 10.000, - HUF rovná zásielok zaistiť dopravu na vlastné náklady.

4 Ak je čistá hodnota objednaného tovaru 10.000, - HUF nemôže dosiahnuť poštové doručenie na dobierku, (1583, - Sk / balenie) náklady Kupujúceho.

Platobné metódy a podmienky

1 Proti hodnoty tovaru 
- V hotovosti
- Bankovým prevodom
- Na dobierku (platba za kuriérskej služby)
- Forward odkazy, ktoré slúžia ako fakturovanej cene (proformaszámla)
byť kompenzované.

2 Po predstavení vydá dopravný účet. Kupujúci je povinný zaplatiť dodávateľovi pri zohľadnení vopred dohodnuté a spôsobom potvrdenie objednávky a v stanovenej lehote. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všeobecná lehota splatnosti 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia príslušnej faktúry, počas ktorého úvahy o dodávateľa úveru bankového účtu pre víťazstvo.
3 Prípad omeškania, budú predvolené kupujúci povinný uhradiť úroky v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ďalšie informácie: Podmienky predaja