Minőség

Eleget teszünk a vevők minőségi elvárásainak.
 
Gyártói, beszállítói tevékenységünket a vevők minőségpolitikájának és minőség-céljainak figyelembevételével, ezek megvalósításának érdekében kívánjuk végezni. Mindig a vevő az első, a vevői elégedettségre kell törekedni minden áron. Megfelelő minőségű terméket, kellő időben, a kellő helyre, pontosan a megrendelt mennyiségben, mindent a vevő elvárásainak megfelelően.

Minőségügyi célunk elérésének érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert dolgoztuk ki, vezettük be és működtetjük, ami garantálja termékeink és szolgáltatásaink minőségét, valamint ezek folyamatos fejlesztését.


Minőségirányítási rendszerünk tanúsító szervezete:

DEKRA Certification Kft.

    

Termékeinket jó minőségű anyagok felhasználásával, megfelelő műszaki állapotú gépeken, a célszerűség és a megbízható használatra való alkalmasság figyelembe vételével állítjuk elõ.
 
A minőségirányítás vállalkozásunk vezetésének és minden munkatársának kiemelt feladata és felelőssége.
 
Célunk, hogy a ”MOGÉP Kft. vezetése és minden érintett munkatársa ismerje és értse vállalkozásunk minőségpolitikai célkitűzéseit. Ezért minden munkatársunk felelős saját munkája minőségéért, és úgy dolgozik, hogy hozzájáruljon vevőink, üzleti partnereink elégedettségéhez. Az elégedett vevő üzleti sikerünk alapja.
 
Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a kölcsönös jó kapcsolat kialakítását.
 
Elvárjuk az egyenletes, igazoltan jó minőségű termékek szállítását, az alvállalkozói tevékenység keretein belül végzett munka kifogástalan minőségét, saját minőségirányítási rendszerük fejlesztését. A jó partneri viszony keretén belül kívánjuk elérni a ”MOGÉP” Kft. minőségcéljaival való azonosulásukat.
 
Elkötelezzük magunkat a tiszta és rendezett munkakörnyezet, és a környezeti értékek védelme mellett.
 
A ”MOGÉP” Kft. elsőrendű és legfontosabb feladatának tekinti, hogy az elmúlt húsz év munkájával vevőinél kivívott megbecsülését és elismerését megtartsa, termékei megbízhatóságával, minőségével megszerzett hírnevét megőrizze.
 
Minden a „MOGÉP Kft által gyártott termék tartós (besajtolt) gyártó és gyártási adag jelöléssel van ellátva:

é

hh

1

2

3

4

5

6

Ahol:

a MOGÉP Kft. azonosítója
é a gyártási év azonosítója
hh a gyártási hónap azonosítója
"123456" a Vevő, vagy a MOGÉP Kft által megadott termékszám