Stroje

Naša spoločnosť má potrebné vysoko kvalitné výrobky pre výrobu strojov a nástrojov:

  • výstredníkové lisy - 6 250 ton z tonnástól

  • Stroje

  • šmyk - strih hárku max 3000 x 12 mm.

  • Vŕtačka

  • stovky rezanie, dierovanie a lisovacích nástrojov

  • brusič
  • STILL R70-16T vozík